Cleandrive-band

Cleandrive-band

Habasit Cleandrive transportband har utvecklats för att passa i hygieniskt känsliga processer och applikationer genom att kombinera en helt sluten bandyta med fördelarna av modulbandens positiva drift. Denna produkt har utvecklats för att minimera riskerna för föroreningar p g a avlagringar i små utrymmen och håligheter där bakteriehärder kan bildas.

Habasit Cleandrive har följande egenskaper;
Drivribbor med en delning av 1” (25,4mm) eller 2” (50,8mm) utmed hela bandets bredd passar perfekt i de specialdesignade kugghjulen.
Det länkfria bandet undviker att rester av det transp...

Läs mer