Affärsidé & servicetanke

Vår affärsidé!

Vår affärsidé har utvecklats och formats under åren och bygger idag på vårt sätt att arbeta på marknaden - ”att marknadsföra högkvalitativa industrigummiprodukter till svensk industri och återmarknad med rikstäckande lager, konsultverksamhet och hög servicegrad”.

Service är den ledstjärna som driver oss!

Service - är att hålla hög kvalitet på våra produkter och hög leveranssäkerhet.
För att kunna ge våra kunder den hjälp de behöver måste vi säkra upp oss gentemot leverantörer som kan hålla kvalitet och leveranstider. Detta kräver, att vi bygger upp långvariga förhållanden med våra leverantörer, där vi förstår och kan lita på varandra i alla avseenden. Vi arbetar med flera världsledande leverantörer som Dunlop Conveyor Belting och Trelleborg.

Service - är att ha hög tillgänglighet på våra produkter och tjänster.
För att kunna tillfredsställa våra kunders behov behöver vi finnas där våra kunder finns. Vi jobbar ständigt på att förbättra vår tillgänglighet geografiskt och att förbättra vår logistik. Vi finns idag på fem orter runt om i Sverige med lager och service, samt har ett flertal samarbetspartners runt om i riket. Våra avdelningar har egna specialinriktningar som är anpassade efter lokala behov.

Service - är att jobba nära våra kunder och förstå deras problem och kunna tillfredställa deras behov av industrigummi.
Under årens lopp har vi kunnat ligga långt framme i utvecklingen av nya gummiprodukter tack vare stor kreativitet och gott samarbete mellan våra kunder, leverantörer och kunniga medarbetare. Vi lever nära våra kunders vardag och kan därför tidigt fånga upp problem och behov för att sedan utveckla lämpliga lösningar tillsammans med våra tillverkare. Läs våra kundtidningar så får ni veta mer. Mycket av den arbetstid vi ägnar åt våra kunder handlar om konsultverksamhet. Vi kan industrigummi och finns för att underlätta våra kunders vardag.

Service - är att snabbt och korrekt åtgärda de saker som ändå går fel.
Hur bra man än försöker vara så måste man ändå inse, att saker kan gå snett ibland. Vi jobbar därför konsekvent med att försöka förbättra våra rutiner och vår avvikelsehantering med hjälp av vårt kvalitetsledningssystem, för att våra kunder ska uppleva att de får ett bra omhändertagande.