Transportörregistrering

Denna tjänst kompletterar vår transportbandsservice. De kunder som enbart önskar beställa transportörregistrering kan göra detta.
Transportören förses med en numrerad identitetsskylt på en väl synlig plats. Under detta referensnummer dokumenteras de viktigaste uppgifterna om bandtransportören. Samtliga uppgifter registreras därefter i vår databas.

Rubber kan erbjuda fullserviceavtal med transportband, vulkservice, transportörregistrering samt FU-inspektioner med åtgärdsprotokoll.

Vi har en rikstäckande serviceorganisation med noggrann och välutbildad personal.

Genom de otaliga installationer vi gjort hos olika företag har vår servicepersonal erhållit bred erfarenhet av olika transportörtyper.

Våra säljare och tekniker har ett nära samarbete med Dunlop Conveyorbelting b.v, som är vår huvudleverantör av gummitransportband.

Vi kan därmed alltid bistå med teknisk support.

Utöver Dunlop har vi även kontakt med några av Europas andra bandtillverkare. För att möta våra kunders allt högre krav på funktion och kvalitet, sker en fortlöpande utveckling av våra produkter.

Personal, verktyg, vulkaniseringsutrustningar och andra hjälpmedel anpassas fortlöpande efter nya förutsättningar och är därför alltid av hög kvalitet.