Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll (FU) är idag ett välkänt begrepp inom industrin för att minska risken för driftsstörningar.

Vi har utbildat vår servicepersonal inom området och erbjuder våra kunder FU-inspektioner av sina band-transportörer.

FU-inspektioner kan göras enkla eller mycket omfattande beroende på bandtransportörernas konstruktioner.

Flera komponenter, t ex transmission, drivtrummor, transportbandutgör dock viktiga delar av FU-inspektionen.

Vi erbjuder skräddarsydda FU-inspektioner för varje enskildbandtransportör.

När vår servicepersonal genomför den okulära FU-inspektionenupprättas även ett åtgärdsprotokoll för varje bandtransportör.

Här noteras vilka åtgärder som måste vidtas för att erhålla en störningsfri transport samt prioriteringsgrad på åtgärderna.