Kunder

Eftersom vi har ett så brett sortiment av industrigummi så spänner vårt kundspann mellan storkoncerner som Skanska och NCC ner till de allra minsta företagen. Vi ägnar oss åt slitdetaljer för såväl OEM som eftermarknad och har oftast något som passar för alla. Framförallt är våra produkter anpassade till den tyngre industriverksamheten.

Entreprenadverksamhet
Många av våra produkter vänder sig direkt till underhåll av maskiner för mark- och maskinentreprenad. Här jobbar vi i nära samarbete med stora företag som Skanska, NCC och PEAB. Till vilka vi säljer och servar såväl transportband som remtransmissioner.

Gruv-, sten- och betongindustri
Inom detta område har vi lång erfarenhet framförallt på transportbands- och godsslangssidan. Vårt spjutspetsband Usflex hanterar de tuffaste drifterna genom sin unika konstruktion. Här jobbar vi nära med kunder som Björkdalsgruvan, Tomas Betong, Krossekonomi och Heidelbergkoncernen.

Sågverk, trä- och pappersindustri
Detta är vår absolut största kundkategori. Här jobbar vi ihop med företag som Stora-koncernen, SCA, Setra, Moelven, Vida.

Inom sågverks-sidan är vi framförallt kända för våra högkvalitativa transportband, samt vårt virkestorkprogram, flaps och porttätningssystem, som vi tagit fram i samarbete med branschen.

Hos pappersbruken går det också en hel del transportband, men även mycket slang och remtransmissioner. Hos vissa av våra kunder har vi en väl utvecklad FU-verksamhet, där vi regelbundet går igenom alla transportörer och lämnar en rapport med vad som bör åtgärdas. Detta har förhindrat en hel del oplanerade stopp på grund av haverier och sparat mycket pengar åt kunderna.

Järn- stål- och övrig tillverkningsindustri
Kända företag som är några av Rubbers större kunder inom detta segment är SSAB och Kubal.

OEM och Fordonsindustri
Här arbetar vi med både insatsvaror till deras produktion och underhållsprodukter och tjänster.
Kända kunder är transportörtillverkare som Bruks och Möckeln och på fordonssidan Volvo och Komatsu Forest.