Miljö & kvalitet

Vår verksamhet går i många avseenden ut på att förbättra våra kunders miljö och kvalitet. På grund av detta och som en del av vår affärsidé har miljö och kvalitet en framskjuten position i vår verksamhet.

Vi är sedan 2001 miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001 och sedan 2003 kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001.