Karlstad

För att nå ut med vår serviceverksamhet till de västra delarna av Sverige har vi förlagt vår avdelning i Karlstad. Avdelningen har fem anställda som hanterar försäljning, lager och service.

ETT NUMMER FÖR ALLA ÄNDAMÅL!

0771-40 00 12 – Karlstad
054-85 33 10 – Växel

Funktion

Namn

Direkttel

Mobilnr

Försäljning

Jagersten Tomas

Verkstad/service

Hassel Patrik

Vulkservice

Olsson Magnus