Synpunkter

För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra oss och och anpassa vår verksamhet på bästa sätt är vi beroende av synpunkter utifrån. Därför vänder vi oss till er, våra kunder för att be er om synpunkter och idéer kring vår verksamhet. Har ni idéer eller synpunkter som ni vill dela med er av till oss så skicka gärna in dem till miljö- och kvalitetsansvarig Per Holmquist eller fyll i vår kundenkät.
Kundenkät

Per Holmquist
Miljö-, Kvalitets- och Arbetsmiljöansvarig
per.holmquist@rubberco.se