Avesta

Rubber har tagit över Avestas Däcks transportbandsservice i Avesta. Detta har vi gjort i samförstånd med Avesta Däck. Till att börja med kommer vi att hålla till i samma lokaler som Avesta Däck, men under hösten flyttar vi till egna lokaler. Verksamheten kommer att drivas av Anders Rydell och Jespher Larsson med säljstöd från vårt huvudkontor i Vallentuna. Tanken är att vi ska renodla avdelningen till en serviceavdelning för transportband och allt som hör till transportörer.

ETT NUMMER FÖR ALLA ÄNDAMÅL   –   0771-40 00 12!

Namn

Telefon

E-post

Anders Rydell

Adress:

Modellvägen 6

77441 Avesta