Skåne / Staffanstorp

För att nå ut med vår serviceverksamhet till de södra delarna av Sverige har vi förlagt vår senaste avdelning i Staffanstorp utanför Lund i Skåne. Avdelningen har två servicetekniker som hanterar lager och service och som backas upp med säljare och teknisk support från Växjö.

ETT NUMMER FÖR ALLA ÄNDAMÅL   –   0771-40 00 12!

E-post Staffanstorp: emil.wadenbo@rubberco.se

Staffanstorpavdelningen direkt: 070-684 35 10

Funktion

Namn

Direkttel

Mobilnr

Servicetekniker

Wadenbo Emil

Servicetekniker

Wallin Fredrik

Fältsäljare

Boda Eric