Gummidukar & Gummimattor

Gummimattor, gummidukar & slitgummi

Rubber Company för ett brett sortiment av gummidukar och gummimattor. Vi kan erbjuda en snabb och säker leverans för i stort sett alla användningsområden. Vårt breda spektrum av olika gummikvaliteter, ger oss stora fördelar som leverantör till svensk industri. Tillsammans med våra kunder har vi genom forskning skaffat oss en gedigen kompetens för utveckling av speciella produkter och applikationer. Våra gummidukar & gummimattor är slitstarka, halksäkra och dekorativa. De finns i många olika varianter och mönster. Användningsområdena för en gummimatta är i huvudsak inom industrin, kontorsmiljöer och offentliga interiörer.

Sammantaget ger det oss unika möjligheter att utifrån kundens specifika krav, både processmässigt och marknadsmässigt, skräddarsy en produkt.

_

gummimattor, gummimatta och gummiduk av slitgummi

Klicka på önskat alternativ nedan för att komma till önskad undersida

 

 

Produktkatalog Gummidukar och gummimattor

 

 

– Prislistor för våra produkter

 

 

 

_

Vårt sortiment av gummimattor, gummidukar & slitgummi

Här nedan ser du en lista på alla Gummidukar och mattor i vårt sortiment. Vill du har lite mer ingående info om produkterna så hittar du det i vår produktkatalog för gummimattor och gummidukar

Slitgummi BLACK ROCK-60, svart

Material för extremt höga krav på slitstyrka. Används då mycket stora eller vassa styckestorlekar ingår i det slitande materialet. Har mycket god drag- och rivhållfasthet. Tål kemikalier och oljor i måttlig koncentration.

Slitgummiduk SBR, 310, svart

Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

Slitgummi/Naturgummi 510 NR, svart

Mjukt, nötningsbeständigt naturgummi av hög kvalitet. Rekommenderas till användningsområden med stora krav på slitstyrka.
Egenskaper: Väderbeständigt. Klarar finfördelade, slitande partiklar bäst. Mycket goda mekaniska egenskaper.

Slitgummi 40, beige

Beigefärgat naturgummimaterial som motsvarar högt ställda krav på både mjukhet och elasticitet. Det kan med fördel användas såsom skydd vid sandblästring då det har en hög dämpande effekt.

Slitgummi 61397 NR, röd

Mjukt, nötningsbeständigt naturgummi med mycket god elasticitet, goda mekaniska egenskaper och hög slitstyrka. Kan med fördel användas som skydd och beklädnad där hög slitstyrka krävs.

Slitgummilist 60, svart

Slitgummilist 60 används vanligast som materialföringslist på bandtransportörer. Listen tillverkas i långa längder, vilket gör den anpassningsbar till alla typer av transportörer. Listerna går även att få i andra gummikvaliteter. Samtliga lister går att beställa i 25 och 30 meters längder.

Polyuretan 95, gul

Polyuretanmaterial med god slitagebeständighet, rivhållfasthet, styvhet och elasticitet. Är olje- och väderbeständigt. Polyuretan finns även som rundstav, 25 – 175 mm i diameter. Andra hårdheter, dimensioner och färger kan erhållas efter förfrågan.

Polyuretanlist

Listen lämpar sig där det förekommer kraftigt slitage, t ex som sidotätningar/materialföringslist till transportbanor. Detta då polyuretanet är mycket slitstarkt och rivtåligt. Listen passar även som vibrationsdämpare under balk och räls, samt mellan olika former av stålsektioner. Listen har mycket god olje- och kemikalieresistens. Den är även hydrolysbeständig samt mikrobeskyddad, dvs den klarar varma vätskor samt är skyddad mot snabb nedbrytning av jord och mull. Listen är gjord av ett livsmedelsgodkänt material.

Plogskär RC

Moddskär för plogkasetter. Levereras hålade enligt ritning, alternativt ohålade.

Tätningsduk SBR, svart

Styrenbutadiengummi. En medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg.

 

Gummidukar som vi erbjuder

 

R642 NR/SBR, vit

Naturgummi/Styrenbutadiengummi Vit SBR-gummiduk lämplig för livsmedelsindustrin. Uppfyller FDA-standard 21, del 170-199, 1998. Materialet är smak- och luktfritt.

Stänkskydd, SBR

Ett slitstarkt material med gummits spänst och nylonfibrernas styrka och styvhet. Ytorna är lätta att hålla rena.

CR/SBR CS40, svart

KLOROPRENEGUMMI
Ett medelhårt kloroprenmaterial med god beständighet mot åldring, utomhusklimat och ozon. Det har bra oljebeständighet.

CR/SBR, CS24, svart

KLOROPRENEGUMMI
STYRENBUTADIENGUMMI
Detta kloroprenmaterial har god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Det har bra oljebeständighet.

CR, 483, (Bärlager) svart

KLOROPRENEGUMMI
Ett kloroprengummi med mycket god beständighet mot utomhusklimat och ozon. Det har god slitstyrka och relativt god oljebeständighet. Används som bärlager. Beständigt mot icke oxiderande syror. Uppfyller SS 162640, 611.

CR, CS14, svart

KLOROPRENEGUMMI
Ett mjukt kloroprenmaterial med god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Det har relativt god oljebeständighet.

CR, C400, svart

KLOROPRENEGUMMI
Ett mycket mjukt kloroprenmaterial med god beständighet mot åldrande, bra i utomhusklimat. Det har relativt god oljebeständighet.

NBR/SBR, YB, svart

NITRILGUMMIDUK
Ett medelhårt nitrilgummi som har god oljebeständighet. Om kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Beständigt mot alla icke-oxiderande syror

NBR, 2394, svart

NITRILGUMMIDUK
Ett medelhårt nitrilgummi som har god oljebeständighet. Om kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Beständigt mot alla icke-oxiderande syror.

NBR, BS06, svart

NITRILGUMMI När stora krav ställs på beständighet mot olja rekommenderas detta nitrilmaterial. Goda mekaniska egenskaper samt i viss utsträckning beständigt mot blyfri bensin och diesel, syror, dock ej oxiderande syror, som svavelsyra över 60 %, salpetersyra och kromsyra.

NBR, BS11, svart

NITRILGUMMI Detta mjukare nitrilgummi har god beständighet mot olja. Beständigt mot alla icke oxiderande syror.

EPDM, ES01, svart

ETENPROPENGUMMI
Ett väderbeständigt material med hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

EPDM ES02, svart

ETENPROPENGUMMI
Ett något mjukare EPDM som är väderbeständigt och har hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

EPDM ES03, svart

ETENPROPENGUMMI
Ett väderbeständigt material med hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

EPDM, ES550, svart

ETENPROPENGUMMI
Ett något mjukare EPDM som är väderbeständigt och har hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

Damm-/takduk Elastoseal, svart

Elastoseal gummiduk har använts som tätskikt i dammar och vattenanläggningar i över 50 år. Elastoseal används även till tak och till andra applikationer där en smidig tätningslösning över stora ytor krävs. Gummiduken är mycket elastisk och kan töjas upp till 300%, vilket innebär att risken för läckage är minimal. Gummit påverkas inte av yttre betingelser som sol, UV-ljus, vatten, växtrötter eller mikroorganismer. Dessutom förblir dukens töjbarhet, felxiblilitet och styrka oförändrad.

Egenskaper
Elastoseal-duken är kemiskt stabil, innehåller inga mjukgörare eller andra tillsatser som lakas ur med tiden. Vilket möjliggör inplantering av fiskar eller andra djur. Gummiduken har dessutom låg egenvikt och extremt lång livslängd. Elastoseal kan, utöver rullstorlekarna, erhållas i vilka bredder och längder som helst då den är svetsbar.

Gummiduk Q, vit/transparent

SILIKONGUMMI
Silikongummi har mycket goda värme- och köldegenskaper. Väder- och ozonbeständigt. Livsmedelsgodkänt.

Gummiduk Q, röd

SILIKONGUMMI
Silikongummi har mycket goda värme- och köldegenskaper. Väder- och ozonbeständigt. Livsmedelsgodkänt.

Gummiduk Viton, FPM, V 733, svart

FLUORGUMMI
Vitongummi, även kallat fluorgummi, är användbart i applikationer där det är mycket höga temperaturer. Olje-, ozon- och väderbeständigt.

Gummiduk Ljudisolering

Ljudisoleringsfolie är lämplig vid ljudisolering av maskinhuvar, tunna plåtytor m m. Folien har hög volymvikt och inre förluster vilket ger såväl isolerande som dämpande effekt.

Ljudisoleringsfolie med absorbent:
Vid isolering av båtmotorhuvar, kompressorer och andra bullrande aggregat som fordrar en isoleringsfolie med kompletterande absorbent. Folien är i det här fallet laminerad med skumplast. Samtliga folier kan beställas med eller utan självhäftande yta.

Ljudisoleringsdraperi:
Utmärkt vid inbyggnad eller avskärmning av maskiner och andra bullerkällor som måste vara lättåtkomliga. Materialet består av gummibas med tunga fyllmedel. Draperiet, som monteras fritt hängande, tål upprepad vikning och upprullning

Cellgummi

Utan hud. Lämplig som packningsmaterial och mellanlägg. Samtliga plattor kan erhållas som självhäftande, med hud på en sida. Celgummi finnns i kvaliteterna EPDM och Kloroprene.

 

Gummimattor som vi erbjuder

 

Smalräfflad M9

Slitage- och stötskyddande beklädnad på väggar, pelare och mycket annat. Spark- och halkskydd på t ex trappsteg och i våta utrymmen. Lämplig som slitageskydd på hyllor. Finns i 1000mm, 1200mm och 1400mm bredd.

Mellanräfflad M29

Lämplig som gångmatta. Golv- och väggbeklädnad i bilar, bussar, båtar, djurtransporter, hissar, truckar. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare. Mellanräfflad matta har ett inlägg. Finns i 1000mm, 1200mm, 1300mm och 1400mm bredd.

Bredräfflad M39 (Bussmatta)

Lämplig som slitskydd på golv i t ex produktionslokaler. Golv- och väggbeklädnad i hissar, bilar, truckar mm. Påkörningsskydd på portar, väggar och pelare.

Checker Industrial (Durkmatta)

Homogen gummimatta i tre kvaliteter beroende på användningsområde. De är lämpliga för industrimiljöer utan trucktrafik, som golv i fordon och som generella slitskydd. Checker standard, svart, har alla goda egenskaper som gummi medför. Checker oljebeständig, svart, passar i miljöer med olja och fett. Checker elisolerande, grå, skyddar mot elgenomslag upp till 42 kV.

Egenskaper
Mattorna är halksäkra, ljudisolerande och vibrationsdämpande. Den 5 mm tjocka mattan kan lösläggas.

Pastill

Mattans utformning gör den mycket lämplig för officiella miljöer t ex flygplatser och foajéer. Pastillmönstret gör mattan halksäker i torra och våta miljöer i alla riktningar. Mattan kan beställas i ett flertal färger. Då tillkommer leveranstid samt minimikvantitet.

Checker Stud

Homogen gummimatta i tre kvaliteter beroende på användningsormråde. De är lämpliga för industrimiljöer utan trucktrafik, som golv i fordon och som generella slitskydd.
– Checker 1729, svart, är standardmattan med alla goda egenskaper som gummi har.
– Checker 2394, svart, är oljebeständig, varför mattan passa i miljöer med olja och fett.
– Checker 5485, grå, är en elisolerande matta som skyddar mot elgenomslag upp till 24kV.
Egenskaper
Mattorna är halksäkra, ljudisolerande och vibrationsdämpande. Den 5 mm tjocka mattan
kan lösläggas.

Ribb

Arbetstrall på hårda och vibrerande underlag. Skrapmatta i entréer och utrymmen som kräver en särskilt nötningstålig golvbeläggning. Kan dessutom monteras som väggbeklädnad och sparkskydd. Lämplig i djurtransporter

Dunlomat

Den naturliga mattan för Era djur. Dunlomat är testad och godkänd i de flesta länder med goda resultat på funktion och slitstyrka. (Tyskland DLG Nr. 4030-1991). Provningarna visade att djuren föredrog Dunlomats mjuka och behagliga liggyta. Lätt att installera. Mjuk och behaglig, halkfri yta, mycket slitstark, kemikalieresistent, hygienisk, isolerande. Mattan säljs på metervara upp till 100 mtr. Standardbredder: 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800 och 2000 mm. Mattan tillverkas i tjocklek 6 och 10 mm. Se även vårt övriga program för lantbrukssidan med bl a: vattensängar för kor, remmar för rundbalsläggare m m

Solid

Trell Solid är en modulmatta som klarar de flesta miljöerna. En slitstark matta med tät och halksäker ovansida. Stabila nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golv- och vätskespill.

Egenskaper
Trell Solid har en mycket bra avlastningsförmåga och en sluten ovansida som gör det lätt att hålla rent. Mattan byggs lätt till önskad storlek med det smarta modulsystemet om 91 x 91 cm som kan kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Trell Solid är tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vilket gör att den är både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier. Tung industri, verkstadsgolv (oljebeständig).

Bubbel

Arbetsplatsmatta i uppskummad polyuretan. Lämplig inom industri, handel och offentlig miljö. Mattan är både halksäker och behaglig att gå och stå på. Den bulformade ovansidan tillsammans med elasticiteten stimulerar blodcirkulationen, vilket minskar belastningsskadorna på ben och rygg. Mattan har fasade kanter.

Ringgummimatta Trellcomb

Ergonomisk och halksäker arbetsplatsmatta som lämpar sig väl i utrymme med hög trafik. Tillgänglig i plattor som kan sättas samman med kopplingselement. Mattan finns med öppen och sluten botten.

Ringgummimatta Länk

Idealisk oljebeständig matta som är enkel att sammanfoga då varje platta har länkar på två sidor. Enkel att rengöra och lämplig som arbetsplatsmatta inom industri, handel och offentlig miljö.

Egenskaper
Undersidans nabbsystem och den större trampytan, gör den tålig och behaglig att stå och gå på. Den öppna konstruktionen gör mattan lämplig i utrymme som kräver dränage.

Soft Walk

Sambandet mellan belastningsskador i arbetet och obekväma arbetsställningar är ett känt problem, spända muskler och mental stress ett annat. Med denna bakgrund har Trelleborg utvecklat en ergonomisk arbetsplatsmatta. Mattan är framtagen för att lindra och förhindra uppkomsten av besvär i framförallt nacke, axlar, rygg och ben.

Egenskaper
Trelleborg SoftWalk är en högkvalitativ gummimatta med ergonomiska, slitstarka och ljudabsorberande egenskaper. Gemensamt för alla Trelleborgs gummigolv är den unika konstruktionen av separata skikt som vulkas samman till ett homogent material.

Ergo/ESD

Avlastningsmatta lämplig vid arbetsplatser i miljöer där elektrostatisk laddning uppstår. När en person stiger upp på mattan avleds laddningen via kabeln som kan fästas i mattan. Mattan har fasade kanter.

Relief

Avlastningsmatta lämplig inom industri, handel och offentlig miljö. Mattan är både halksäker och behaglig att gå och stå på. Materialet är ljudisolerande och vibrationsdämpande. Mattan har fasade kanter med rundade hörn.

Metermattan

Metermattan är gjord av slitstark vinyl och fylld av luftbubblor, som ger ett skonsamt underlag för både ben och rygg. Den räfflade slitytan ger säkert fotfäste och den fasade kanten minskar snubbelrisken.

Rebell

En tålig miljövänlig matta för industrin. Fri från PVC och vinyl. Oljeresistent, tål de flesta kemikalier, isolerar mot kyla och vibrationer, ergonomisk. Tillverkas med fasade kanter och rundade hörn. Måttanpassas efter önskemål.

REC-mattan, av återvunnet gummi

REC-mattan är gjord av återvunnet gummimaterial och används ofta i träningslokaler. Mattan är svart med färgade EPDM-prickar.