Plaster

Rubber Company erbjuder ett brett sortiment av plastmaterial i form av skivor, lister, rundstavar och rör. Vi har koncentrerat vår lagerhållning till glid- och slitplaster för användning främst i mekaniska konstruktioner.
Vår verkstadsavdelning är utrustad med ändamålsenliga maskiner för bearbetning av plaster, och kan med korta ledtider leverera konfektionerade plattor och maskinbearbetade detaljer i både standard- och
kundanpassade utföranden. Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser.

Plast är ett mycket ...

Läs mer