Umeå

Umeåkontoret har ansvar för försäljning, service och distribution av förnödenheter till den norrländska industrin. Avdelningen sysselsätter 10 personer som omfattar försäljning, lager och service.

Öppettider: vardagar 07:00-12:00 och 12:30-16:00

Ett nummer för alla ändamål   –   0771-40 00 12!

E-post Umeå: rubber.umea@rubberco.se

Umeåavdelningen direkt: 090-71 55 80
Fax: 090-71 55 90

 

Funktion Namn Direkttel (int 6xx) Mobilnr
Avdelningschef/Fältsäljare Andersson André 070-677 11 34
Serviceansvarig Sjöberg Ralf 070-229 19 15
Innesäljare Bring Thomas 090-71 55 84
Innesäljare Nordström André 090-71 55 80 070-667 36 70