Umeå

Umeåkontoret har ansvar för försäljning, service och distribution av förnödenheter till den norrländska industrin. Avdelningen sysselsätter 10 personer som omfattar försäljning, lager och service.

Öppettider: vardagar 07:00-12:00 och 12:30-16:00

Ett nummer för alla ändamål   –   0771-40 00 12!

E-post Umeå: rubber.umea@rubberco.se

Umeåavdelningen direkt: 090-71 55 80
Fax: 090-71 55 90

Funktion Namn Direkttel (int 6xx) Mobilnr
Avdelningschef Bogren Fredrik 090-71 55 81 070-667 53 13
Fältsäljare Svensson Roger 090-71 55 92 070-346 38 05
Innesäljare Bring Thomas 090-71 55 84
Innesäljare Adolfsson Dan 090-71 55 83
Verkstad/service Abrahamsson Christer 090-71 55 88
Verkstad/service Blomqvist Tony 090-71 55 82 070-667 50 11
Verkstad/service Nordström André 090-71 55 82 070-667 36 70
Verkstad/service Lundström Hans 090-71 55 82 070-667 53 43
Verkstad/service Sjöberg Ralf 090-71 55 82 070-229 19 15