Karlstad

För att nå ut med vår serviceverksamhet till de västra delarna av Sverige har vi förlagt vår avdelning i Karlstad. Avdelningen har fem anställda som hanterar försäljning, lager och service.

Ett nummer för alla ändamål!

0771-40 00 12 – Karlstad
054-85 33 10 – Växel

 

 

Funktion Namn Direkttel Mobilnr
Försäljning Jagersten Tomas 070-209 77 07
Verkstad/service Hassel Patrik 072-546 19 34
Vulkservice Olsson Magnus 073-086 39 92