Karlstad

För att nå ut med vår serviceverksamhet till de västra delarna av Sverige har vi förlagt vår senaste avdelning i Karlstad. Avdelningen har 3 anställda som hanterar försäljning, lager och service.

Ett nummer för alla ändamål!

0771-40 00 12 – Karlstad
054-85 33 10 – Växel

Funktion Namn Direkttel Mobilnr
Försäljning Jagersten Tomas 070-209 77 07
Verkstad/service Johansson Andreas 073-851 91 00
Verkstad/service Andersson Steve 070-554 73 73
Verkstad/service Hassel Patrik 072-546 19 34