Unika Transportband och Drivremmar för svensk industri från Habasit!

Där kravet är högt gällande miljö, produktion och kvalitet! Unika Transportband och Drivremmar för svensk industri från Habasit!

Habasit är ett globalt företag med moderbolag i Schweiz. Habasit är överlägset marknadsledande inom sitt område. Vi på Rubber Company är sedan 2005 huvudpartner till deras dotterbolag i Hindås, Sverige. Ända sedan starten 1946 har Habasit specialiserat sig på att utveckla helsyntetiska drivremmar och transportband.

Återvinning

Materialval: ENB-15EHBT

Fördelar:

 • För att möta utmaningen med mycket nötande och skärande material som transporteras och släpps ner på transportbandet, erbjuder våra lösningar nötnings- och slaghållfasthet som eliminerar risken för delaminering från stötar och säkerställer en lång livslängd för bandet.
 • Tillverkas i bredden 4000 mm, vilket tar bort behovet av kostsam längsgående skarvning.
 • Hög kemisk beständighet för att klara av problemet med avfall som innehåller olje- och lösningsmedelsrester, samt kemikalier i återvunna varor.
 • Eftersom transportband ofta startar utanför dörrarna och behöver tåla både kalla och heta temperaturer, är våra bandlösningar utformade för att fungera pålitligt över ett brett temperaturintervall.
 • Lämpligt för användning med metalldetektorer, NIR- och röntgenscannrar som används för att separera material på transportbandet.
 • TPU-ytan möjliggör enkel rengöring och säkerställer reducerade kostnader och lägre energianvändning.

 

Materialhantering

Materialval: ONM-8ELBO, NSL-10ELBV, NAJ-8EEBV

Fördelar:

 • ONM-8ELBO innehåller inte PVC och avger inga farliga ämnen vid förbränning.
 • En bra styrning av transportbanden är viktigt för pålitlig och effektiv drift. Dessa band har en hög tvärstyvhet som säkerställer en bra bandstyrning.
 • Distributionscentraler kan ha höga ljudnivåer. För att minska påverkan för arbetarna kan vi erbjuda banddesign med låg ljudnivå för en förbättrad arbetsmiljö.
 • Tunga vikter kan orsaka skador på transportbandet över tid om bandmaterialet är olämpligt. Våra transportband är konstruerade för styrka och har den höga dragkraft som krävs för att hantera tunga laster.
 • En mängd olika greppnivåer krävs inom ett distributionscenter, från lågt grepp för ackumulering, till högt grepp vid lutning. Våra transportband erbjuder ett komplett utbud av greppstrukturer för att möta kraven för varje applikation.
 • Hög nötning orsakad av paket och förpackningar som ständigt rör sig på bandytan kan leda till processproblem. Våra transportband för distributionsapplikationer har nötningsbeständiga ytor som garanterar en smidig process och längre livslängd.
 • Paket och förpackningar finns i många former, storlekar och vikter och har ofta skarpa kanter eller hörn. De kan också släppas ner på transportbanden från betydande höjder. Så transportband med slagtålighet är väsentliga i distributionscentraler, och våra band levereras med denna kritiska funktion.

 

 

Livsmedel, bageri & konfektyr

Materialval: CNB-6EBC-A1, CNW-6EBC-A1

Fördelar:

 • I bageri- och konfektyrindustrin finns oljor och fetter överallt. Våra använder material som är mycket resistenta mot oljor och fetter, samt de kemikalier som är involverade i rengöring. Genom att undvika sprickor och delaminering av ytskiktet orsakade av oljor och fetter drar du nytta av längre livslängder och mindre risk för kontaminering.
 • Bageri- och konfektyrprodukter är i allmänhet mycket klibbiga och tenderar att hålla fast vid bandytan. CNB-6EBC-A1, CNW-6EBC-A1 är gjorde av TPO som vida överstiger släppegenskaperna hos TPU som är standard inom industrin. Förutom en helt ren transportyta så överförs klibbiga produkter utan deformation och undviker föroreningar.
 • Användningen av aggressiva rengöringsmedel ökar, TPO erbjuder utmärkt kemisk beständighet och överlägsen sanitet.
 • För att undvika kontaminering är våra bandlösningar utformade för maximal tillförlitlighet när det gäller nötningsbeständighet, enkel rengöring och hållbarhet. Material och konstruktion förhindrar bakteriell kontaminering och håller dina produkter och ditt rykte säkra.
 • Driftsmiljön i bageri- och konfektyrindustrin kan variera mellan mycket höga temperaturer till mycket låga temperaturer. Detta innebär att transportbanden måste fungera bra inom ett brett temperaturintervall. Vi garanterar att våra band fungerar kontinuerligt och effektivt vid de lägsta och högsta drifttemperaturerna.
 • TPO är 100% hydrolysbeständigt.
 • Transportband i bageri- och konfektyrindustrin måste leverera mycket mjuka och exakta överföringar, så att man undviker deformation av produkten när den passerar från ett transportband till ett annat. För att lösa detta problem erbjuder vi produkter med hög längsgående flexibilitet som är lämpliga för knivkanter som stödjer täta och exakta överföringar.