Prislistor

Vi har under året drabbats av höjda råmaterialpriser, en försvagad krona och aviserats om nya prishöjningar från våra leverantörer för 2019. Detta medför att vi är tvingade att genomföraprisförändringar som börjar gälla fr o m den 1/2-19. Priserna kommer att justeras med ca 4,5% på samtliga produkter, med undantag av slitplasten där större förändringar kommer att bli aktuella.

 

Ni kan redan nu ta del av de nya prislistorna.

Prislista transportband 2020-1

Prislista transmissioner 2020-1

Prislista slang & slangarmatur 2020-1

Prilista gummiduk & gummimattor 2020-1

Prislista_isolatorer_2020-1

Prislista_formprodukter_2020-1

Prislista slitplast 2020-1

Prislista komponenter for virkestorkar 2020-1

Leveransvillkor: Enligt NLM02 och NL01, om dessa ej är kända för er så kontakta oss.
Valutaklausul: 1 Euro = 11.00 SEK ±3%
(Rubber Company AB förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter i dessa prislistor.)