Plaster & konstruktionsplast

Rubber Company erbjuder ett brett sortiment av konstruktionsplast och plastmaterial i form av skivor, lister, rundstavar och rör. Vi har koncentrerat vår lagerhållning till glid- och slitplaster för användning främst i mekaniska konstruktioner.

Verkstäder specialiserade på konstruktionsplast

Vår verkstadsavdelning är utrustad med ändamålsenliga maskiner för bearbetning av plaster, och kan med korta ledtider leverera konfektionerade plattor och maskinbearbetade detaljer i både standard- och kundanpassade utföranden. Konstruktionsplaster är en viktig kugge i många industrier och med vårt utbud kan vi skapa mervärde för många företag.

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser. Plast är ett mycket stort materialbegrepp, som grovt kan indelas i termoplaster och härdplaster.Genom ett nära samarbete med de ledande tillverkarna av plasthalvfabrikat får vi del av den senaste teknologin, vilket ger våra kunder tillgång till ett brett sortiment av kvalitetsprodukter.

Stort utbud av plaster

Vi kan stolt erbjuda alla våra kunder ett brett urval av plaster – för flera olika ändamål. Läs mer om våra plaster & konstruktionsplaster i katalogen och prislistan nedan.

– Produktkatalog Plaster
– Prislisor

Vad innebär konstruktionsplast?

Konstruktionsplast är ett väldigt brett begrepp inom industrin. Man kan enkelt förklara det som plaster man använder inom verkstadsindustrin, när andra typer av material inte fungerar för just det ändamålet.
Eftersom plaster är lätta, enkla att forma och väldigt hållbara så kan man ersätta stål och andra grövre material med just plast. Vissa plaster har egenskapen att tåla väldigt höga temeraturer. På så sätt kan man effektivisera tillverkningsindustrier på flera sätt. Konstruktionsplast kan vara tillverkat av flera olika material så som PVC, polyamid och teflon.

 

Exempel på konstruktionsplaster

Inom samlingsbegreppet produktionsplaster så finns det väldigt många olika typer. Nedan kan du läsa om de vanligaste plasterna som används i industrin idag.

Polyamid

Detta är ett väldigt vanligt material att använda i olika typer av industrier. Framförallt för att det är såpass slittåligt samt att det är stötdämpande, vilket är en fördel inom flera användsningsområden.
Med sina egenskaper så bidrar materialet till att det krävs mindre underhåll på till exempel maskiner, vilket blir ekonomiskt i längden.

  • Andra fördelar: Polyamid tål höga temperaturer och olika typer av lösningsmedel.
  • Nackdelar: Det tål inte UV-ljus så bra, och kan då inte utsättas för solljus under längre perioder.

Polypropen

Polypropen är en plast som ofta används inom kemiska industrier och livsmedels-industrier. Anledningen till detta är att materialet tål olika typer av lösningsmedel och vätskor på ett bra sätt. Ett annat användningsområde är som material i tvättmaskinen som man har i hemmet.

  • Nackdelar: Polypropen bör inte utsättas för minusgrader, då det kan förlora sin styrka. Som många anadra plaster så är det även känsligt för UV-ljus och bör ej utsättas för direkt solljus.