Komponenter för virkestorkar

Rubber Company har under många år utarbetat specialprodukter som är direkt anpassade till sågverksindustrin.

Tillsammans med Trätek (Institutet för Träteknisk Forskning) inledde vi 1984 ett forskningsprojekt. Syftet var då att ta fram ett gummimaterial som klarar den tuffa miljön i en virkestork. Resultatet har lett till våra välkända flaps och porttätningar som i sin tur bidragit till en avsevärt förbättrad torkekonomi för sågverksindustrin.

Komponenter för virkestorkar tillverkas av material som svårligen påverkas av virkestorkens krävande miljö. Tätningsflaps och tätningslister tillverkas i baskvalitet EPDM. Produkter tillverkade av denna kvalitet karakteriseras som bekant av god resistens mot åldrande, värme, kyla samt ozon, och har goda mekaniska egenskaper.

– Produktkatalog Komponenter för virkestorkar

– Prislistor