Prisjusteringar 2021.

På grund av prishöjningar från våra leverantörer ser vi oss tvungna att ändra våra bruttopriser.

Priserna kommer att höjas ca 3% på samtliga produktgrupper med undantag av transmission, som kommer att öka med ca 5%.

Prisförändringarna för alla produktgrupper förutom transmission kommer att gälla fr o m 1/3-21. För transmission kommer de ny priserna att gälla fr o m den 1/4-21.

 

Ni kan redan nu ta del av prislistan 2021-1 genom att följa länken.

 

Prislista 2021-1