Prisjusteringar 1/2 – 2019

Vi har under året drabbats av höjda råmaterialpriser, en försvagad krona och aviserats om nya prishöjningar från våra leverantörer för 2019. Detta medför att vi är tvingade att genomföra prisförändringar som börjar gälla fr o m den 1/2-19. Priserna kommer att justeras med ca 4,5% på samtliga produkter, med undantag av slitplasten där större förändringar kommer att bli aktuella.

 

Ni kan redan nu ta del av de nya prislistorna.

Prislista transportband 2019-1

Prislista transmissioner 2019-1

Prislista slang & slangarmatur 2019-1

Prilista gummiduk & gummimattor 2019-1

Prislista_isolatorer_2019-1

Prislista_formprodukter_2019-1

Prislista komponenter for virkestorkar 2019-1