Prisjustering! – Snabba förändringar i världsekonomin i spåren av pandemin.

Våra leverantörer har, med hänvisning till Force Majeure, genomfört akuta prishöjningar mellan 4% och 7%, vilket beror på de ekonomiska effekterna av pandemin med drastiskt höjda råvarupriser och kraftigt ökade fraktkostnader till följd.

Vi ser oss därför tvingade till att införa ett generellt påslag på samtliga order som inkommer fr o m den 1/9 med 5%.

 

Vi kan heller inte heller utesluta flera prisjusteringar under 2021, då situationen är mycket instabil i dagsläget. Vi tycker givetvis detta är väldigt tråkigt, men hoppas att ni har förståelse för detta.

 

Vid oklarheter vänligen kontakta oss på Rubber.