Prishöjning på transmissionsremmar!

Under våren har många av våra stora leverantörer, bland annat Gates/Texrope höjt sina priser.  Även andra stora aktörer på marknaden har genomfört och aviserat stora prishöjningar på grund av kraftigt ökade råvarupriser på olika komponenter i gummitillverkning.

För att anpassa oss till den nya marknadssituationen och samtidigt kunna upprätthålla vår goda service och tekniska support är vi därför tvungna att justera våra prislistor på våra transmissionsprodukter enligt nedan.

Prishöjningen, som bara omfattar remmarna och inte remskivor och bussningar, gäller för nya order från och med den 1 juli 2017.

Höjning kommer att vara + 5,2 % på våra bruttopriser.

Det är vår förhoppning att ni har förståelse för våra åtgärder och vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete. Självklart är ni varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter angående prishöjningen.