Prishöjning på gummiduk från Trelleborg 2/7-22.

Trelleborg har genomför en höjning med omedelbar verkan den 1/7-22. Detta medför att vi, Rubber Company, kommer att justera våra priser utefter de höjningar vi fått på oss från vår leverantör. Anledningen till höjning är de fortsatta problemen i världen;

  • Ökade kostnader på råmaterial under de senaste månaderna, pga situationen i Ukraina.
  • COVID-19 restriktioner och nedstängningarna i Kina.
  • Fortsatt ökade energikostnader.

 

Priserna kommer att öka enligt följande;

  • Vitongummi: +9%
  • Kvaliteterna kloroprengummi CF49, nitrilgummi BF50 och EPDM-gummi EF51: +5%
  • Övriga kvaliteter: +3%

 

Vår ökning kommer att slå igenom 5/7-22.

 

Vi får hoppas att marknaden lugnar ner sig något framöver och att världen lugnar ned sig och att allt återgår till normalt.