Prisförändringar!

Under de senaste månaderna har det skett en kraftig ökning råvarupriserna som ingår i våra produkter. 
Till exempel har naturgummi ökat med 100% under de senaste fyra månaderna. Syntetiskt gummi har 
följt denna trend och SBR, den mest använda polymeren, har ökat med över 50%. Andra polymerer 
visar liknande uppåtgående trend. Under det gångna året har även andra viktiga ingredienser såsom 
kimrök, polyester och nylon också ökat i pris.

Detta lett har till att vi har fått nya priser från våra leverantörer. Fr o m den 1/4 -17 kommer nya priser
att gälla baserat på nedanstående ökningar;

 
Transportband och tillbehör                 5 - 10%
Slang och tillbehör                               3 – 8%
Gummiduk och gummimattor              3 – 8%
Isolatorer                                                 4%
Formprodukter                                3%

Här finner ni de nya prislistorna;
Prislista transportband 2017-1
Prislista slang & slangarmatur 2017-1
Prislista gummiduk & gummimattor 2017-1
Prislista_isolatorer_2017-1
Prislista formprodukter 2017-1 

Med vänlig hälsning
Bo Holmquist