Nya bruttopriser för 2020.

Från och med den 1/2-20 kommer nya bruttopriser att gälla. Bruttoprislisterna kommer att justeras med 4,5% på grund av prishöjningar från våra leverantörer och den rådande valutasituationen.