Ny höjning på transportband fr o m den 15/5-22.

Nu var det dags igen! Världsläget driver upp priserna på insatsvarorna till produkter baserade på gummi. Detta har fått Dunlop att göra ytterligare en höjning av priserna. Fr o m den 15/5-22 kommer nya priser att gälla på våra transportband. Priserna kommer att öka med ca 7 – 10%. Vi får hoppas att världen lugna ner sig lite framöver så att allt kan börja gå tillbaka till en mer normal situation.