Skåne / Staffanstorp

För att nå ut med vår serviceverksamhet till de södra delarna av Sverige har vi förlagt vår senaste avdelning i Staffanstorp utanför Lund i Skåne. Avdelningen har tre servicetekniker som hanterar lager och service och som backas upp med säljare och teknisk support från Växjö.

Ett nummer för alla ändamål   –   0771-40 00 12!

E-post Staffanstorp: robin.ahrngrymm@rubberco.se

Staffanstorpavdelningen direkt: 070-684 35 10

Funktion Namn Direkttel  Mobilnr
Förman/Servicetekniker Ahrngrymm Robin 070-684 35 10
Fältsäljare Boda Eric 0470-70 72 54 070-336 79 74
Fältsäljare Bladh Tomas 0470-70 72 59 072-573 72 50