God Jul från Rubber Company !!!!

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för ett fantastiskt fint 2021!   Trots att vi ständigt påminns om Coronasituationen har året ändå innehållit många positiva saker. Vi har kunnat mötas igen och vi har tillsammans med våra kunder fortsatt arbetet med att ständigt försöka göra saker...

Nya priser för 2022.

Alla material-, frakt- och energikostnader har ökat under hela året och lett till nya höga kostnadsnivåer. Vi kan inte se någon minskning av dessa under det kommande halvåret 2022. Detta på grund av en fortsatt stark efterfrågan på råvaror och hög press på hela leveranskedjan. Ovanstående...