Prisjustering! – Snabba förändringar i världsekonomin i spåren av pandemin.

Våra leverantörer har, med hänvisning till Force Majeure, genomfört akuta prishöjningar mellan 4% och 7%, vilket beror på de ekonomiska effekterna av pandemin med drastiskt höjda råvarupriser och kraftigt ökade fraktkostnader till följd. Vi ser oss därför tvingade till att införa ett generellt påslag på samtliga...

Rubber öppnar ny avdelning i Avesta.

Rubber har tagit över Avestas Däcks transportbandsservice i Avesta. Detta har vi gjort i samförstånd med Avesta Däck. Till att börja med kommer vi att hålla till i samma lokaler som Avesta Däck, men under hösten flyttar vi till egna lokaler. Verksamheten kommer att drivas...