Prisjusteringar 2021.

På grund av prishöjningar från våra leverantörer ser vi oss tvungna att ändra våra bruttopriser. Priserna kommer att höjas ca 3% på samtliga produktgrupper med undantag av transmission, som kommer att öka med ca 5%. Prisförändringarna för alla produktgrupper förutom transmission kommer att gälla fr o m...