Prisjusteringar 1/2 – 2019

Vi har under året drabbats av höjda råmaterialpriser, en försvagad krona och aviserats om nya prishöjningar från våra leverantörer för 2019. Detta medför att vi är tvingade att genomföra prisförändringar som börjar gälla fr o m den 1/2-19. Priserna kommer att justeras med ca 4,5%...