Prishöjning på transmissionsremmar!

Under våren har många av våra stora leverantörer, bland annat Gates/Texrope höjt sina priser.  Även andra stora aktörer på marknaden har genomfört och aviserat stora prishöjningar på grund av kraftigt ökade råvarupriser på olika komponenter i gummitillverkning. För att anpassa oss till den nya marknadssituationen...