Prisförändringar!

Under de senaste månaderna har det skett en kraftig ökning råvarupriserna som ingår i våra produkter. Till exempel har naturgummi ökat med 100% under de senaste fyra månaderna. Syntetiskt gummi har följt denna trend och SBR, den mest använda polymeren, har ökat med över 50%....