Isolatorer

Rubber Companys sortiment omfattar hundratals olika isolatorer av hög kvalitet, för olika uppställningar och miljöer. Isolator är ett material som inte leder elektrisk ström. En lösning som lämpar sig mycket väl i exempelvis en fabrik med många maskiner. Vi är specialister på vibrationsisolering och hjälper er att finna en optimal lösning.

Naturgummi som fjäderelement eller vibrationsisolatorer, ger goda egenskaper med hög utmattningshållfasthet, låg permanent deformation (sättning) samt måttlig egenskapsförändring med temperaturer. När gummi utsätts för deformation under en konstant last sker en fortgående sättning i materialet. Sättningens storlek varierar med deformationens storlek och gummikvalitet.

Isolatorer

Isolatorer

Kontakta oss angående Era vibrationsproblem och vi beräknar samt lotsar Er fram till en säker lösning.

[flippingbook ]https://online.flippingbook.com/view/501998/390[/flippingbook]

 

Val av isolatorer – tumregler

Hårdheter, för att reducera antalet storlekar finns gummit i två olika hårdheter för de flesta typer. Hårdheten är markerad med A resp B i metallen eller på gummikroppen. A står för 40° IRH och 60° IRH. För enstaka typer och dimensioner förekommer även hårdheterna R och C. R står för 50° IRH och C för 70° IRH.

 

Nyckelfrågorna

 • Typ av maskin
 • Maskinvikt
 • Antal uppställningspunkter
 • Störfrekvensen
 • i Vilken miljö står maskinen

 

Val av typ – tänk på detta

 • RA, RAEM eller M för de flesta maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar. Valet dem emellan beror på vilken isoleringsgrad du behöver, typ av maskin, varvtal, placering etc.
 • GK eller SAW för tunga maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar.
 • Chockisolering görs lämpligen med mjuk isolator t.ex typ M.
 • TF maskinskor för de flesta verktygsmaskiner. Obs – inga maskinskor för kompressorer, generatorer eller liknande maskiner.

 

Isoleringsgrad

Vibrationsisoleringens effekt mätes med begreppet isoleringsgrad. Ju högre isoleringsgrad (%) desto större begränsning av vibrationerna. I de flesta fall arbetar man i intervallet 60 till 90%. Dvs mellan 60 och 90% av vibrationerna elimineras. Frågan är vilken isoleringsgrad du bör eftersträva vid en viss maskinuppställning. Detta avgörs i första hand den miljö som maskinen arbetar i. Och först i andra hand är det maskinens typ och fabrikat som bestämmer ambitionen.

 

Val av isoleringsgrad – några tumregler

 • Ju känsligare miljö maskinen står i, desto högre isoleringsgrad krävs.
 • Ju högre varvtal på maskinen, desto större är dess obalanskraft och desto kraftigare vibrationer avger den. Detta ställer högre krav på isoleringsgrad.
 • Ju lägre varvtal, desto mjukare isolator.
 • Ju högre isoleringsgrad du önskar, desto mjukare isolator ska du välja.
 • Ju högre isoleringsgrad du väljer, desto lugnare maskinuppställning får du.